MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- Satıcı Bilgileri
Ticari Ünvan    :     2F Gıda Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Tic. Ltd.Şti.
Adres    :    Siyavuşpaşa Mah. Ali fuat Paşa Cd. No:7B Bahçelievler/İStanbul
Telefon    :     0212 275 01 02
E-posta adresi    :    [email protected]

MADDE 2 -Alıcı Bilgileri
Ad Soyadı / Ünvan    :    ........
Teslimat Adresi    :    ...........
E-posta adresi    :    ...........

 

 

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
3.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), yukarıda detay bilgileri bulunan Alıcı'nın, Satıcı tarafından işletilmekte olan http://www.bwkahve.com/web sitesi üzerinden yapmış olduğu alışverişin ("Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmesine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
3.2 Alıcı, satışa konu mal veya hizmetlerin satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, temel nitelikleri ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "Cayma Hakkı" konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
MADDE 4 - YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme Alıcı'nın Ön Bilgilendirme Formunda yer alan bilgileri okuduğunu teyit etmesinin ardından www.bwkahve.com web sitesi üzerinden siparişi tamamlanması üzerine .... tarihinde kurulmuş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
MADDE 5 - TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise sadece belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
MADDE 6 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI
6.1 Ürün, Alıcı'nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde teslim edilir.
6.2 Ürün, Alıcı'dan gösterdiği başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
6.3 Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.
MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER
7.1 Alıcı, www.bwkahve.com web sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
7.2 Alıcı, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, kargo / nakliye ücreti, ödeme ve teslimata ilişkin bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
7.3 Kargo firmasının, ürünü Alıcı'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı bizzat Kargo firmasının kusuru nedeniyle meydana gelen her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
7.4 Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
7.5 Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan haklı bir nedenle Sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı'yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
7.6 Satıcı, Ürünler'in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde durumu derhal Alıcı'ya bildirir ve varsa teslimat masrafları dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde iade eder.
7.7 Ürünler'in teslimatı için işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı başta Ürünün teslimi yükümlülüğü olmak üzere işbu sözleşmeden kaynaklanan diğer tüm yükümlülüklerinden kurtulmuş kabul edilir.
7.8 Ürün bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı Satıcı'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünler'i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
7.9 Ürün'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 10 günlük süre zarfında teslim edilememesi durumunda, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır.
MADDE 8 - CAYMA HAKKI
TTK gereğince gıda maddeleri, içecekler veya diğer günlük tüketim maddeleri için cayma hakkı bulunmamaktadır. 
MADDE 9- ŞİKÂYETLER VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
Alıcı, satışa konu mal veya hizmet ile ilgili tüm öneri ve şikâyetlerini Satıcının 1. Maddede belirtilen Çağrı Merkezi Numarasından ve e-posta adresinden Satıcı'ya iletebilir. Satıcı, Alıcı tarafından iletilen her türlü şikâyet ve önerileri yasal sınırlar çerçevesinde inceleyerek sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Tarafların Kanun ve ilgili Yönetmeliklerden doğan her türlü hakkı saklıdır.
MADDE 10- Yetkili Mahkeme
Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Sanayi Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
MADDE 11- Diğer Hükümler
Alıcı bu Sözleşme'de yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
Satıcı: 2F Gıda Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Tic. Ltd.Şti.
Alıcı :.......
Tarih : .......

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR